top of page

RÅDGIVNING

Rådgivning av olika slag är en viktig arbetsuppgift för oss. Genom att aktivt lyssna på dina tankar och idéer, kan vi ge dig värdefulla råd och analyser av din verksamhet.

Vår erfarenhet inom ekonomi och juridik ger dig en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag lyckas. Vi engagerar oss i ditt företag och vill att du ska känna dig trygg i dina beslut.

Exempel på våra tjänster:
• Ägar- och bolagsrådgivning
• Bolagsbildning
• Likviditetsplanering
• Företagsöverlåtelser
• Generationsskiften
Image by Austin Ramsey

Värdefulla råd för att öka lönsamhet

Cederblads ger dig praktiska lösningar i en komplex värld. Vår rådgivning omfattar en mängd olika områden som hjälper dig att höja effektiviteten och värdet på företaget.

Främst är det frågor kring redovisning, bokslut och skatteplanering, men även upprättande av budget, prognoser och analyser av ekonomiska nyckeltal.

 

Vi arbetar även proaktivt för att identifiera företagets skattemässiga risker och möjligheter. För ägarledda företag gör vi en totalanalys av bolaget och ägarnas privatekonomi.

Vi handplockar resurser för varje uppdrag och ser vi till att du får hjälp av vårt omfattande nätverk av specialister. Du är alltid i trygga händer.

bottom of page