top of page
revision.jpg

REVISION

Revision är en kvalitetssäkring av den information ditt företag lämnar i sin årsredovisning. Det är viktigt att omvärlden får en rättvisande bild av företaget. Revisionen är det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet – se den som en årlig hälsokontroll av din verksamhet.

Vid revisionen granskar, bedömer och uttalar vi oss om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning. Vi minskar riskerna för obehagliga överraskningar och ger företagsledningen värdefull ekonomisk information.

Vår insikt i verksamheten hjälper oss även att ge konstruktiva förslag till förbättringar som maximerar lönsamheten.

Lokal kafé

Trygghet för dina partners

En professionell revision ger också trygghet åt aktieägare, kreditgivare, kunder, leverantörer och Skatteverket. Revisionen är en bekräftelse på att den information företaget lämnat om sin ekonomiska situation är riktig. Det handlar om företagets förtroendekapital.


Självklart intresserar vi oss för din ekonomi både som företagare och privatperson. Din revisor är en viktig affärspartner och ett kreativt bollplank i ekonomiska frågor. Vi ger dig bättre kontroll över bolaget och hjälper dig att utnyttja de ekonomiska spelregler ditt företag kan ha nytta av.

bottom of page