top of page
redovisning.jpg

REDOVISNING

Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa lönsamhet. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar.

Vi hjälper dig att bygga upp administrativa rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Tillsammans med dig diskuterar och analyserar vi resultatet.

Redovisningen ger dig beslutsunderlag som hjälper dig att styra och överblicka företaget. Du har full kontroll på verksamhetens löpande ekonomiska utveckling.
Vi arbetar enligt REKO och är uppdaterade på de senaste förändringarna i bokföringslagen, årsredovisningslagen samt normgivningar från Bokföringsnämnden och FAR.

Nystartad

Har du precis startat din verksamhet? Genom oss får du hjälp med att registrera företaget för skatter och avgifter, att välja redovisningsprogram, komma igång med bokföringen osv.

Vi har tillgång till webbaserade system för att du ska kunna göra så mycket du själv vill, var du än är.

Vi erbjuder alltid en gratis timmes rådgivning vid uppstart eller om du vill bli kund hos oss!

Exempel på våra tjänster:
• Bokföring
• Bokslut
• Årsredovisning
• Koncernredovisning
• Deklaration
• Strukturera administrativa rutiner
Image by Guilherme Petri
bottom of page