top of page
samarbete.jpg

SAMARBETSPARTNERS

Nedan ser du de samarbetspartners som vi samarbetar med.

BFN.jpg

BFN - Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att uveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

dfk.png

DFK International

DFK International är vårt internationella nätverk. Via nätverket har vi tillgång till revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och andra rådgivare över hela världen.

far.png

FAR

FAR är vår branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. Vår byrå är ansluten som medlemsföretag och samtliga av våra anställda som har titel auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult är medlemmar hos FAR.

ir-global.jpg

IR Global

IR Global är vårt andra internationella nätverk. Via nätverket har vi tillgång till redovisningskonsulter och jurister över stora delar av världen.

nyföretagarcentrum.jpg

NyföretagarCentrum

Hos Nyföretagarcentrum har du som vill starta företag möjlighet till kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri tack vare nätverk av samarbetspartners, varav vi på Cederblads är en av dessa samarbetspartners.

sverev.png

SvereV

Sverev består av oberoende redovisnings- och revisionsbyråer som samverkar! SVEREV är vårt nationella nätverk. Vi samarbetar främst genom erfarenhetsutbyte, utbildning och kvalitetskontroll.

bottom of page